פרק 12: סיכום

[הקודם : מידע נוסף ועזרה][חזרה לתוכן העניינים]

12.1 תודות

אני רוצה להודות:
לגבור, על המוטיבציה לכתוב מסמך זה.
לעופר קיי, על תיקון השגיאות הגסות שעשיתי במהלך הכתיבה.
לשלמה יונה, על תמיכה מורלית, ועל פרק העברית.
לעודד רזניק, מחברת RAZ מערכות, על הנספח "מלכודות למתכנת המתחיל".
לשאר חברי קבוצת דיון פרל ישראל, על אספקה שוטפת של בעיות ופתרונות.
לצה"ל, על שסיפק מהנדס משועמם עם המון זמן פנוי שיכול לשבת ולכתוב מדריכים.
לחברת Siftology מנוחתה עדן, שהכירה לי את עולם הפרל.
וכמובן, להורי, שהביאוני עד הלום. :-)

12.2 ביבליוגרפיה

O’Reilly’s Programming Perl, 2nd edition.

12.3 על מסמך זה

מדריך זה נכתב ע"י שמואל פומברג.
המדורה ראשונה שוחררה בתאריך 20.9.2003, והמהדורה השניה והנוכחית שוחררה בתאריך 20.5.2008.
דף הבית שלו למציאת הגרסא העדכנית ביותר הוא:

http://www.shmuelfomberg.com/perlhebtut/
ליצירת קשר, לעזרה ולתיקון שגיאות שמצאת במסמך, שלח מייל לכתובת:
shmuelfomberg@gmail.com

[הקודם : מידע נוסף ועזרה][חזרה לתוכן העניינים]

נכתב ע"י שמואל פומברג, כל הזכויות שמורות © ראה פרק 1.5 לתנאי רשיון